Works - Grafiek   Panelen   Beelden   Monumentaal   Figuratief   Opdrachten

Enric Adserà Riba is een veelzijdig kunstenaar. Dit uit zich niet alleen in de verschillende technieken, maar zeker ook in de toepassing van deze technieken. Grafiek past Enric niet op de traditionele wijze toe, maar voegt daar eigen vindingen aan toe. Dit is te zien in de verschillende voorbeelden die hieronder te bezichtigen zijn.
De panelen die Enric Adsera Riba maakt, hebben een eigen gezicht. Een bekend kunsthistoricus heeft eens gezegd dat Enric geen deel uit maakt van een stroming, maar er zelf een is. Oordeel zelf aan de hand van onderstaande kunstwerken.